Mag. Andrej Andrić LL. M. (Heidelberg)

Odvetnik

Izobrazba
1997–2002: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
2002–2003: Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg, magister legum (LL.M.)
2004: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magister pravnih znanosti

Delovne izkušnje
1999: Nova Ljubljanska banka d.d.
2001: Droga Kolinska d.d.
2001–2002: Odvetniška pisarna odvetnika Janeza Zajca v Ljubljani
April 2003: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Frankfurt
2003–2004: Višje sodišče v Ljubljani
2003–2010: Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji
Od 2010: Odvetniška družba Andrić
Od 2023: Odvetniška družba Andrić & Partnerji

Jeziki
angleško
nemško
srbohrvaško
italijansko