Pravo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT)

Dinamično področje prava informacijske tehnologije se neprestano razvija in spreminja skoraj tako hitro kot tehnologija. Naša vloga presega zgolj pravno svetovanje – pomagamo krmariti skozi kompleksnost zakonodaje in regulative na tem strmo rastočem področju. Strankam pomagamo pri pridobivanju licenc, zagotavljamo, da so njihove dejavnosti skladne z veljavno zakonodajo in jih usmerjamo skozi pogosto zapletene postopke pridobivanja licenc. Potem ko stranka pridobi licenco za opravljanje storitev na področju informacijske tehnologije in komunikacij, je pomembno zaščititi njene pravice in interese. Naša ekipa pomaga pri zagovarjanju teh pravic pred regulativnimi organi in drugimi udeleženci na trgu.

Informacijska tehnologija je tesno povezana s pogodbenim pravom, bodisi pri sklepanju partnerstev in sporazumov bodisi pri reševanju sporov med udeleženci v tem sektorju. Naše bogate izkušnje na tem področju omogočajo učinkovito svetovanje glede pogodb in reševanja sporov, ki izvirajo iz teh pogodb.

Pri našem delu se zavedamo, da je pravo informacijskih tehnologij in komunikacije edinstveno zaradi hitrega tehnološkega razvoja in nenehnih sprememb v regulativi. Naš cilj je obvarovati stranko pred pravnimi tveganji, ji pomagati izkoristiti priložnosti na trgu in jo usmerjati skozi kompleksne izzive, ki se pojavijo na tem hitro spreminjajočem se področju. Uspeh stranke in skladnost z zakonodajo na tem področju sta naši najvišji prednostni nalogi.

Strokovnjaki: