Korporacijsko pravo

Korporacije in podjetja, ne glede na njihovo velikost ali vrsto, se v današnjem dinamičnem gospodarskem okolju soočajo s kompleksnimi pravnimi izzivi. Vodstvene odločitve, upravljanje, pravna skladnost in financiranje zahtevajo temeljito razumevanje tako domačih kot tudi mednarodnih pravnih okvirov. V odvetniški družbi Andrić in Partnerji nudimo celovito pravno podporo v vseh vidikih korporacijskega prava, zato nam zaupajo domača in mednarodna podjetja.

Razumemo, da ni dveh podjetij, ki bi bili enaki, zato pristopamo k vsaki stranki individualno. Naše storitve segajo od svetovanja pri ustanavljanju podjetja, pridobivanju potrebne dokumentacije in spremljanju poslovnih sistemov pri kompleksnih transakcijah, prestrukturiranjih, statusnih preoblikovanjih, investicijah in še mnogih drugih poslovnih dejavnostih.

Naši izkušeni strokovnjaki pomagajo strankam pri spremljanju in zagotavljanju skladnosti z veljavnimi pravnimi predpisi na lokalni in mednarodni ravni. Zaradi dolgoletnih izkušenj na gospodarskem področju nam zaupajo pomembne družbe pri kupoprodajnih transakcijah, združitvah in prevzemih ter različnih investicijskih projektih. Dobra pravna podpora pri preoblikovanju podjetij, spremembah pravnoorganizacijske oblike, združevanjih in razdružitvah je izhodišče za uspešno delovanje korporacij. Na nas pa se obračajo tudi uprave podjetij za pravno podporo pri odločanju o strategiji in izvajanju pravilnega upravljanja.

V Odvetniški družbi Andrić smo predani doseganju odličnosti in spremljanju najnovejših pravnih in gospodarskih trendov. Naši strokovnjaki redno nadgrajujejo svoje znanje in se prilagajajo zakonodajnim spremembam, kar našim strankam zagotavlja pravno svetovanje, ki je v skladu z najvišjimi standardi.

Ne glede na to, ali gre za mednarodno korporacijo, start up, javno ustanovo ali zasebni sektor, našim strankam zagotavljamo, da so vedno korak pred kompleksnimi izzivi poslovnega sveta.

Strokovnjaki: