Upravni postopki

Našim strankam, tako  pravnim kot fizičnim osebam, ponujamo visokokakovostno svetovanje in zastopanje v širokem spektru upravnih in davčnih postopkov pred upravnimi organi in finančno upravo, kot tudi v upravnih sporih pred upravnim sodiščem. Naša bogata izkušnja, zlasti na področju najrazličnejših vrst inšpekcijskih nadzorov, nam omogoča, da z največjo predanostjo varujemo interese in pravice naših strank.

Našim strankam, tako  pravnim kot fizičnim osebam, ponujamo visokokakovostno svetovanje in zastopanje v širokem spektru upravnih in davčnih postopkov pred upravnimi organi in finančno upravo, kot tudi v upravnih sporih pred upravnim sodiščem. Naša bogata izkušnja, zlasti na področju najrazličnejših vrst inšpekcijskih nadzorov, nam omogoča, da z največjo predanostjo varujemo interese in pravice naših strank.

Strokovnjaki: