Športno pravo

Šport je naša strast, zato se v naši odvetniški družbi zavzemamo tudi za pravne vidike športa v vsej njegovi kompleksnosti. Razvoj športne panoge in naraščajoča politična ter ekonomska vloga športa v družbi v zadnjem obdobju sta pripeljala do razvoja in širitve pravne panoge športnega prava.

Športno pravo kot samostojna veja prava se v zadnjem obdobju aktivno razvija in postaja vse bolj pomemben del odvetniškega dela. Pri tem pa je njegov razvoj neločljivo povezan s t. i. tradicionalnimi pravnimi področji, kot so pogodbeno, davčno, delovno in odškodninsko pravo. To pomeni, da so športni subjekti in organizacije vse bolj podvrženi kompleksnim pravnim izzivom in obveznostim, ki jih prinaša športno pravo.

Eden od ključnih dejavnikov, ki vpliva na razvoj tega posebnega pravnega področja, je specifičen položaj športa tako v družbenem kot tudi v pravnem redu. Športne organizacije imajo avtonomna pravila, ki neposredno vplivajo na položaj posameznih športnikov, klubov in drugih subjektov ter na njihove pravice v razmerju do drugih. Ta kompleksna dinamika zahteva pravno strokovnost in izkušnje.

V naši odvetniški družbi ponujamo pravno svetovanje in zastopanje športnikov, športnih klubov ter drugih entitet, ki delujejo na področju športa. Naši strokovnjaki za športno pravo razumejo njihove izzive in jim pomagajo razumeti in upoštevati kompleksen okvir pravil ter obveznosti, ki jih prinaša športno okolje. Naš cilj je, da jim omogočimo uspešno delovanje v svetu športa, ob tem pa varujemo njihove pravice in interese. Skupaj dosegamo najboljše rezultate v športni in pravni areni.

Strokovnjaki: