Kazensko pravo

Kazensko pravo predstavlja enega od temeljnih stebrov pravne znanosti, saj se osredotoča na opredelitev, pregon in obravnavo kaznivih dejanj ter ugotavljanje odgovornosti storilcev. Vendar pa je kazensko pravo tudi tesno povezano z varovanjem temeljnih človekovih pravic in svoboščin vsakega posameznika. Pri tem zahtevnem balansiranju med zagotavljanjem pravne varnosti in varovanjem pravic obdolžencev igrajo ključno vlogo zastopniki strank v kazenskih postopkih.

V naši odvetniški družbi verjamemo v zagotavljanje poštenih in pravičnih kazenskih postopkov. Naši zastopniki se nenehno trudijo, da strankam omogočijo dostop do visokokakovostnega pravnega svetovanja in zastopanja v kompleksnih kazenskih zadevah.

Razumemo, da so kazenski postopki lahko zahtevni, zato si prizadevamo, da stranke v celoti razumejo svoje pravice in obveznosti. Naš cilj je, da se kazniva dejanja obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer pa se zagotavlja spoštovanje pravic vseh vpletenih strank.

S predanostjo in strokovnostjo na področju kazenskega prava si prizadevamo za ohranjanje pravičnosti in poštenosti v kazenskih postopkih. Poskrbimo, da so pravni interesi naših strank v kazenskih zadevah trdno zastopani. Pravna varnost stranke je naša najvišja prednostna naloga.

Strokovnjaki, ki pokrivajo področje kazenskega prava: