Finančno pravo

V naši odvetniški družbi ponujamo pravno svetovanje pri pridobivanju vseh vrst finančnih sredstev in tudi pri prestrukturiranju finančnih obveznosti. Razumemo, da je temeljni del finančnega prava pravilno urejanje razmerij med posojilodajalci in posojilojemalci. S tem je neločljivo povezano tudi svetovanje v zvezi z instrumenti zavarovanja plačil, kot so zastavne pravice, poroštva, menice in podobno.

V naši odvetniški družbi ponujamo pravno svetovanje pri pridobivanju vseh vrst finančnih sredstev in tudi pri prestrukturiranju finančnih obveznosti. Razumemo, da je temeljni del finančnega prava pravilno urejanje razmerij med posojilodajalci in posojilojemalci. S tem je neločljivo povezano tudi svetovanje v zvezi z instrumenti zavarovanja plačil, kot so zastavne pravice, poroštva, menice in podobno.

Naš cilj je zagotoviti, da so finančne transakcije zakonite ter v skladu z najnovejšimi zakonodajnimi spremembami. S pravilnim svetovanjem pomagamo zmanjšati tveganja in zaščititi interese naših strank. Skupaj z njimi razvijemo strategijo za doseganje želenih finančnih ciljev, ne glede na to, ali je stranka posojilojemalec ali posojilodajalec.

Naši strokovnjaki razumejo kompleksnost finančnega prava in nudijo prilagojeno pravno podporo za doseganje želenih ciljev. 

Strokovnjaki, ki pokrivajo področje finančnega prava: