Delovno pravo

Naša odvetniška družba je prepoznana kot zanesljiv partner pri zagotavljanju vrhunskih pravnih storitev v individualnih in kolektivnih delovnih sporih med delavci in delodajalci.

Naša strokovnost se kaže pri svetovanju strankam pri reorganizaciji delovnih mest, pripravi ključnih pravilnikov delodajalca in izvedbi zahtevnih postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Naš pristop je natančno prilagojen specifičnim potrebam strank, pri čemer tesno spremljamo dinamiko organizacije dela in zahteve trga.

Vsakodnevno svetujemo tako delavcem kot delodajalcem, kar nam omogoča globlje razumevanje delovnih sporov in pomaga na poti do celovite rešitve.

Strokovnjaki: