Upravni i poreski postupci

Svojim klijentima, pravnim i fizičkim licima, nudimo kvalitetne usluge konsaltinga i zastupanja u svim vrstama upravnih i poreskih postupaka pred organima uprave i finansijskom upravom, kao i u upravnim sporovima pred upravnim sudom. Zahvaljujući bogatom iskustvu, naročito na području najrazličitijih vrsta inspekcijskih nadzora, u najvećoj mogućoj meri štitimo interese i prava poreskih obveznika. U cilju sveobuhvatne pravne zaštite naših klijenata sarađujemo i sa priznatim poreskim i drugim ekspertima.

Stručnjaci: