Pravo insolventnosti

Odlikuje nas veliko iskustvo u oblasti prava insolventnosti, koje obuhvata stečajne postupke i postupke prinudnih poravnanja, likvidacije, restrukturiranja i savjete o merama koje sprečavaju ovakve situacije. Savjetujemo upravnike u stečajnim postupcima i direktore preduzeća u vezi sa efektima prava insolventnosti.

Stručnjaci: