Nekretnine

Učesnici na tržištu nekretnina nas redovno angažuju u oblasti domaćeg i međunarodnog prometa nekretnina. Naša konsultantska delatnost obično je prisutna već u fazi pravnog due diligence-a nekretnina, a u skladu sa principom predostrožnosti pomažemo klijentima da transakcije nekretninama obavljaju na za njih najbezbedniji način, koristeći odgovarajuće instrumente osiguranja, gdje posebno ističemo saradnju sa javnim beležnicima (notarima). Oblast prava nepokretnosti je usko povezana sa oblašću građevinskog prava, što nam otvara vrata za postizanje značajnih sinergijskih efekata za naše klijente u oblasti tržišta nekretnina.

Stručnjaci: