Krivično pravo

U dinamičnom savremenom demokratskom društvu na najveća ograničenja ljudskih prava nailazimo upravo u oblasti krivičnog prava. Naš interdisciplinarni fokus i orijentacija nam omogućavaju da klijentima pružimo efikasnu zaštitu interesa i ličnih prava u svim fazama pretkrivičnog i krivičnog postupka. Naši klijenti su fizička i pravna lica koja zastupamo u klasičnim krivičnim postupcima, ali sve više i u postupcima iz oblasti privrednog kriminala, u slučajevima poznatim široj javnosti.

Strokovnjaki, ki pokrivajo področje kazenskega prava: