IT pravo (pravo informacionih tehnologija)

U dinamičnoj oblasti prava elektronskih komunikacija, koje se razvija gotovo jednako brzo kao i same elektronske komunikacije, zastupamo više međunarodnih koncerna na slovenačkom tržištu. Naša delatnost obuhvata aktivnosti na dobijanju licenci, njihovoj zaštiti i ostvarivanju prava koja nastaju za nosioce licence u odnosu na nacionalni regulatorni organ i druge učesnike na tržištu elektronskih komunikacija. Bogato iskustvo nam takođe omogućava da efikasno zastupamo i savjetujemo klijente u oblasti ugovornog prava na području ugovornog prava elektronskih komunikacija.

Stručnjaci: