Finansijsko pravo

Našim klijentima pružamo pravne savjete u vezi sa pribavljanjem finansijskih sredstava svih vrsta i restrukturiranjem finansijskih obaveza. Ključni deo finansijskog prava je regulisanje odnosa između zajmodavaca i zajmoprimaca, sa čime je neraskidivo vezano savjetovanje u vezi sa instrumentima obezbeđenja plaćanja, kao što su založna prava, jemstva, menice i sl. Zastupamo klijente u sporovima iz oblasti meničnog prava i u sudskim i vansudskim postupcima za naplatu potraživanja ili odbranu od neosnovanih potraživanja trećih lica.

Strokovnjaki, ki pokrivajo področje finančnega prava: